De Stichting Marke Gorsselse Heide is begonnen met het uitvoeren van het Natuurherstelplan.
Door middel van een weblog (een dagboek of 'blog'), willen wij u op de hoogte houden van de uitvoering van het Natuurherstelplan zoals dat afgesproken is bij de aankoop van de Gorsselse Heide door de Stichting IJssellandschap in 2009. Zie het menu "Uitvoering Natuurherstelplan" en kies 'blog'.

Het door de heer van Oosten uitgebrachte eindrapport van het Gebiedsproces Gorsselse Heide kunt u hier lezen.

Het rapport (gedateerd 13 maart 2014) is ter kennis gebracht van het college van B&W van de gemeente Lochem (zie hieronder).

De aanbevelingen van de heer van Oosten zijn: 

 1. Laat de Marke Gorsselse Heide vooral doorgaan met haar belangrijke en succesvolle werk om tot herstel van de natuurwaarden op de Gorsselse Heide te komen.
 2. Het streven om tot een betere ontsluiting van het HAMAC-terrein te komen kan alleen maar slagen als alle betrokken partijen overeenstemming bereiken over een oplossing. Zolang dat niet lukt, zal de situatie zo moeten blijven als die nu is.
 3. Er liggen kansen om een voor alle partijen aanvaardbaar compromis te bereiken over geluidsniveaus en bedrijfsvoering van Karting Eefde. Ik adviseer de gemeente te bevorderen dat het gesprek daarover ook daadwerkelijk gevoerd wordt.
 4. Als het onder 3. genoemde gesprek inderdaad tot resultaten leidt is het aan de gemeente Lochem om die resultaten ook publiekrechtelijk vast te leggen in wijzigingen van de vigerende milieu- en horecavergunning en het bestemmingsplan. Hierbij moet nadrukkelijk aandacht worden gegeven aan het in de toekomst voorgeschreven maximale (lagere!) geluidsniveau en de handhaafbaarheid van de nieuwe regels.
 5. In verband met de rust rond het gebied voor omwonenden en recreanten is het belangrijk dat er een  duidelijke en handhaafbare regeling komt voor de routering naar de kartbaan (Harfsensesteeg – Elzerdijk) en het HAMAC-terrein (Koekoeksweg -Reeverdijk – Deventerdijk).
 6. Als sluitstuk van het hele proces moet de gemeente Lochem een toekomstvisie op de Gorsselse Heide vaststellen die duidelijk maakt hoe dit waardevolle gebied ook voor toekomstige generaties zijn waarde minstens zal kunnen behouden.
De concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 15 april bevat de volgende passage:

2011-012206 * Gebiedsproces Gorsselse Heide

Ruimte (J. Kottelenberg)

 1. Kennis genomen van Toekomstvisie stakeholders in het Gebiedsproces Gorsselse Heide;
 2. Ingestemd met het Eindrapport Gorsselse Heide;
 3. Ingestemd met beëindiging van het gebiedsproces Gorsselse Heide;
 4. Memo aangenomen voor kennisgeving en doorgestuurd naar de raad.

 


Binnenkort komen wij op deze zaak terug.Natuurwerkgroep Gorssel


De laatste werkochtend in dit winterseizoen op de Gorsselse Heide was op zaterdag 8 maart.

Heide impressiesWandelt of fietst u wel eens over de Heide?

Wat zijn uw ervaringen?

In de rubriek 'Heide impressies' kunt u lezen wat onze trouwe bezoekers opviel. Veel positieve gevoelens maar ook (jammer genoeg) negatieve. Wilt u uw ervaringen met ons delen?

Stuur ze dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wandelingen op de Heide

Iogo IVN nieuw klein

Zondag 11 mei: Excursie Gorsselse Heide nu en straks

Najaar 2014 wordt op de Gorsselse Heide gestart met de uitvoering van het Natuurherstelplan.

Tijdens de excursie krijgt u informatie over de ontwikkelingen en proberen we ons een beeld te vormen van de Gorsselse Heide in de toekomst.

Het startpunt is bij de ingang van de hei aan de Elzerdijk te Eefde, tegenover de kartbaan. Honden kunnen helaas niet mee.

Informatie over de excursie is verkrijgbaar via tel. 0575-492059/543824.

Nieuws van de

logo mgh transparent

Lees hier het nieuws over de start van de uitvoering van het Natuurherstelplan • Wij steunen

 • Natuurwerkgroep
  Gorssellogo rgb 300x300 jpg 36x36
 • gmnf logo
 • Iogo IVN nieuw klein
 • Vogelwerkgroep
  IJsselstreeklogo vwg ijsselstreek transp
 • Bomenstichting logo achterhoek bomenstichting kl
  Achterhoek

 • Steunt u ons ook?
 • logo top vvdgh thumb