Het trieste einde van het Gebiedsproces

Het was zo mooi begonnen. 

Met een door de gemeenteraad van Lochem benoemde gebiedsprocesbegeleider.

Helaas is daar nu een einde aan gekomen.

De gebiedsprocesbegeleider heeft een eindrapport uitgebracht met een aantal aanbevelingen.

B&W van Lochem hebben de aanbevelingen van de procesbegeleider naast zich neergelegd zonder de gemeenteraad te consulteren en willen geen toekomstvisie opstellen. Lees hier meer.

Inmiddels heeft er op dinsdag 28 oktober een gesprek plaatsgevonden tussen de vier betrokken partijen ("de 4", namelijk de omwonenden van de Hamac, de omwonenden van Karting Eefde, de vereniging Tegengas en de stichting Vrienden van de Gorsselse Heide) met de burgemeester Sebastiaan van 't Erve en de verantwoordelijke wethouder Bert Groot Wesseldijk. 

De Stentor van 31 oktober rapporteerde hierover

De voornaamste conclusie is dat de burgemeester bereid is om een gesprek aan te gaan met alle partijen met als kader het peilen van bereidheid om mee te werken aan "werkelijks iets nieuws".

Hoe wij (de Stichting Vrienden van de Goesselse Heide) dat moeten interpreteren weten we nog niet.

Het verslag van het gesprek:

Gesprek Burgemeester van ’t Erve + wethouder Groot Wesseldijk met “de4” (28-10-14, gemeentehuis Lochem) 

Puntsgewijs weergave van (het resultaat van) het gesprek:

• Dank namens “de 4” voor deze uitnodiging,
• “de 4” hebben de ruimte gekregen om hun gevoelens en wensen te uiten,
• De Burgemeester en de wethouder hebben geluisterd,
• “de 4” voelen zich door de Burgemeester gehoord,
• Daarmee is er een ander gevoel ontstaan dan na het vorige gesprek met GW.
• De Burgemeester heeft erkend dat het versturen van een persbericht vóór het vorige gesprek “stom” was en intern tot “woorden” heeft geleid,
• Ook al blijft de boodschap: “de gemeente zegt niks te kunnen doen binnen de huidige juridische setting”,
• Er lijkt een opening naar “werkelijk iets nieuws”.

Essentiele woorden van de Burgemeester:

• De oplossing ligt niet bij de gemeente, die ligt bij alle partijen gezamenlijk: de partijen in het gebied, het College en de Raad,
• Juridisch is er geen grond voor een andere aanpak,
• Er is nog geen raadsbesluit over de Gorsselse Heide genomen,
• De raad heeft besloten om in januari 2015 een RTG aan het onderwerp (organiseren van gezondheid voor de) Gorsselse Heide te besteden. Daarna zou de raad een (nog te formuleren) besluit kunnen nemen.
• “de sleutel ligt niet bij ons en we gaan niet met de ruggen naar elkaar staan”,
• “de sleutel ligt ook bij de Raad”,
• “er is al te veel gebeurd, dit is niet zo maar op te lossen”,
• “meer van hetzelfde werkt niet. Als er iets kans van slagen wil hebben, is er iets nieuws nodig”,
• Burgemeester staat open voor elk initiatief,
• Burgemeester is bereid om een gesprek aan te gaan met alle partijen met als kader het peilen van bereidheid om mee te werken aan “werkelijk iets nieuws”.

Essentiele woorden van “de 4”:

• Geluid is te meten, lawaai niet.
• Gebruik de uitgangspunten van het rapport van van Oosten als start voor een beeld van de Gorsselse Heide in de toekomst.
• Gebruik juiste en volledige gegevens in ambtelijke notities. Die zijn de basis voor informatie aan de raad. De Raad heeft recht op volledigheid van informatie.
• Maak onderscheid tussen de situatie nu (A) en de optimale situatie voor de Gorsselse Heide in de toekomst (2020?) (B),
• Het in kaart brengen van B wordt nu geblokkeerd door A,
• Pas als B vorm krijgt kunnen we bezien hoe van A naar B te komen,
• Wij zijn bereid om daar onze volle medewerking aan te geven,
• Schakel over van “het managen van pijn” naar het “managen van gezondheid” voor de heide,
• “Angst is een slechte raadgever. De angst van nu is de pijn van de toekomst”,
• Bemoeienis van de Burgemeester zelf wordt gevoeld als erkenning voor de ernst en de onhoudbaarheid van de situatie.

Hoe nu verder:

• dit gesprek laten bezinken
• de brainstorm over een gesprek van de Burgemeester met partijen verder uitwerken.
• “de 4” nemen contact op met de Burgemeester om af te stemmen op welke wijze.

Eindconclusie:

• Juridisch is er geen grond voor een andere aanpak,

• De oplossing ligt niet bij de gemeente alleen, die ligt bij alle partijen gezamenlijk; de partijen in het gebied, het College en de Raad,

• Meer van hetzelfde werkt niet, er is iets nieuws nodig,

• Burgemeester is bereid om een gesprek aan te gaan met alle partijen met als kader het peilen van bereidheid om mee te werken aan “werkelijk iets nieuws”.

Ons voorstel aan Burgemeester is dat hij het initiatief neemt voor (een) gesprek(ken).

Verslag geaccordeerd door “de 4” en door Burgemeester van ’t Erve op 29-11-14

Volledigheidshalve is hier het feitenrelaas in te zien.

Wordt vervolgd.

Wie zijn de Vrienden van de Gorsselse Heide ? Wat willen zij ? En wat willen zij niet ? Lees het hier


 • Wij steunen

 • Natuurwerkgroep
  Gorssellogo rgb 300x300 jpg 36x36
 • gmnf logo
 • Iogo IVN nieuw klein
 • Vogelwerkgroep
  IJsselstreeklogo vwg ijsselstreek transp
 • Bomenstichting logo achterhoek bomenstichting kl
  Achterhoek

 • Steunt u ons ook?
 • logo top vvdgh thumb